Schuljahr 2017/18

Schulautonom freie Tage

___________________________________________________________________

Freitag, 27.10.2017

Freitag, 3.11.2017

Montag, 30.4.2018

Freitag, 11.5.2018 (landesweit verordnet)

Freitag, 1.6.2018 (landesweit verordnet)